A A A
Ultimele Stiri

Sărbătoarea Botezului Domnului la Parohia Românași

Meteo


www.episcopiasalajului.ro

EPISCOPIA SALAJULUI 

Ghidul beneficiarului

Scopul Unității de îngrijire la domiciliu constă în oferirea unui set de servicii si prestații care să răspundă nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții pentru persoanele vârstnice/cu handicap, dependente sau semidependente, prin menținerea persoanei în mediul familial având în vedere următoarele obiective:
a) Prestarea unor servicii de îngrijire la domiciliu care să corespundă standardelor calitative în vederea facilitarii integrării sociale a beneficiarilor, în conformitate cu necesitățile speciale și particularitățile de dezvoltare individuală a fiecărui beneficiar,
b) Prevenirea instituționalizării prin menținerea persoanelor în mediul familial și comunitar
c) Încurajarea beneficiarilor pentru a duce un mod de viață pe cît de posibil independent în propria casă, familie și comunitate.
Serviciile oferite de Unitatea de îngrijire la domiciliu sunt:
a) îngrijire primară: (suport pentru realizarea igienei personale, îmbrăcare și dezbrăcare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare, ajutor pentru prepararea și livrarea hranei, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, facilitarea accesului la utilități);
b) asistență în menținerea sănătății: (menținerea legăturii și sesizarea medicului de familie ori de câte ori apar modificări ale stării de sănătate, sprijin în administrarea tratamentelor medicale orale prescrise, facilitarea unui consult medical, facilitarea unor servicii medicale primare);
c) socializare și asistență psiho-socială: (menținerea legăturii cu familia, facilitarea accesului la evenimentele comunității, activități de petrecere a timpului liber, formarea / stimularea / menținerea unor abilități specifice terapiei ocupaționale).


Descarcare document
GHIDUL BENEFICIARULUI.pdf

Codul etic

Codul etic este un ansamblu de norme, principii, valori, prescripții, recomandări și reguli de conduită care vizează activitatea întregului personal al Unității.
Codul etic constituie un ghid de etică profesională, ce contribuie la sporirea reputației, încrederii și respectului pe care beneficiarii îl au față de persoanele care prestează serviciile în cadrul Unității.
Codul etic are un rol în menținerea integrității morale și responsabilității salariaților care sunt confruntați cu dileme și exigențe în plan etic într-o societate complexă și dinamică. În plus, existența unui cod etic corelează relațiile de muncă pur contractuale cu încrederea și responsabilitatea. Codul etic al angajaților stabilește obligații pentru întreg personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Unității, formulează principii fundamentale și definește obiectivele care trebuie respectate de către toți angajații în relațiile cu beneficiarii, aparținătorii acestora, colegii de serviciu, precum și cu celelalte instituții, persoane fizice sau juridice cu care Unitatea intră în contact.
Codul etic este conceput în așa fel încât: să se asigure beneficiarilor de servicii și furnizorului (personalului care lucrează) confidențialitatea, accesul la informații privind documentele și situația lor, posibilitatea exprimării în legătură cu calitatea serviciilor; să respecte drepturile beneficiarilor, relația personalului cu beneficiarii, supravegherea și menținerea sănătății, recuperare, educație, reintegrare socială, protecția împotriva abuzurilor și neglijării, etc.


Descarcare document
Codul Etic.pdf

Carta drepturilor beneficiarilor

Beneficiarilor serviciilor sociale li se respectă drepturile și libertățile fundamentale fără nici o discriminare bazată pe etnie, sex sau orientare sexuală, stare civilă, convingeri politice și / sau religioase, deficiențe fizice sau psihice sau pe alte asemenea criterii.


Descarcare document
carta drepturilor.pdf
Groupromo Publicitate - Realizare pagini web ,imagine ,publicitate si promovare online www.groupromo.ro